Pc-Automati

Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja zakonskih obveza Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti.

Opći uvijeti, informacije i zahtjevi za zaštitu osobnih podataka:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Silva Ptičar

Pc-Automati
Trg Stjepana Radića 15
49000 Krapina
Tel: 049 370 770
Email: pcautomati@hotmail.com