Uvjeti poslovanja

Uvjeti prodaje

Usluge webshopa mogu koristiti osobe starije od 18 godina.

Naručivanje

– Isporučitelj (Prodavatelj) je Pc-automati (Putkovec 11, 49225 Đurmanec, OIB: 53199736515, tel:049 370 770, email: info@pc-automati.hr)

– Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati bankarskom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili prilikom pouzeća, i pošalje narudžbu prodavatelju.

– Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.

– Valuta je hrvatska kuna (kn).

Kupac mora biti prijavljen prije narudžbe.

Gotovinsko plaćanje vrši se prilikom preuzimanja artikla (iznos do 5000kn). Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova.

Gotovinsko plaćanje smatra se plaćanjem prilikom preuzimanja paketa. Virmanom se smatra plaćanje putem banaka, pošta te sličnih ustanova. Plaćanje karticom odnosi se na bankovne kartice odnosno kartice novčarskih institucija.

Plaćati možete VISA, MASTERCARD, i MAESTRO  karticama.

Kad izaberete karticu kojom ćete plaćati, potrebno je upisati IME i PREZIME s kartice, broj kartice, i datum (mjesec i godina) do kojeg je kartica aktivna.

Uvjeti dostave Overseas/GLS/DLS/HP

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva Overseas/GLS/DLS/HP dostavna služba.

Dostavu vršimo putem OVERSEAS/GLS/DLS/HP dostavne službe najčešće kroz 3-5 radnih dana.

Cijena dostave ovisi o veličini i težini ukupne pošiljke. Za pošiljke vrijednosti preko 1000 kn troškovi dostave se ne naplaćuju.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom(Visa, Maestro ili MasterCard karticama), pouzećem prilikom dostave robe (Overseas/GLS/DLS/HP) ili virmanskom uplatom na internetskoj stranici prodavatelja preko Monri Payments-a. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Potrošački prigovori

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnoga nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Pravo na jednostrani raskid ugovora:

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: 

 1. Kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 2. Kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki.
 3. Kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovna isporuka robe kroz određeni vremenski period.

 Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu Pc-automati, Trg Stjepana Radića 15, 49000 Krapina, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.  

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Opći jamstveni uvjeti

Pc-automati obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje su strane svjesne da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost proizvoda.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa ili jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva a kojima se potvrđuje kupnja. Uz to je poželjno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Neispravnost proizvoda, opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis Pc-automata.

Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Pc-automata neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ako se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik za kupovine u trgovini i online kao dodatnu uslugu Pc-automati će Vam izaći u susret i odobriti zamjenu ili povrat sredstava ukoliko proizvodom niste zadovoljni, a u roku 8 od dana od kupovine prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Iz takve usluge povrata su isključeni svi proizvodi prema kojima se nije moguće odnositi kao da niste njihov vlasnik a to su ( printeri, monitori, računalni programi (software), stolna i prijenosna računala, tablet računala, mobiteli i smartphone uređaji, TV uređaji LCD/LED/Plasma, knjige, asortiman rabljene robe, proizvodi koje nije moguće dovesti u prvobitno stanje te proizvodi koji su od dana kupovine znatno promijenili cijenu). Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje istih proizvoda te spajanja s nekim trećima kao i spajanja na izvore napajanje. Za računala slagana po narudžbi kupcima pružamo besplatnu uslugu dijagnostike računala u roku od 1 godine od datuma kupovine. Pc-automati ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka.

Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih tinti koje je propisao proizvođač, tj. korištenjem zamjenskih tinti jamstvo na pisač prestaje važiti.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u prostorijama Pc-automata zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga. Cjenik usluga Pc-automati servisa možete pogledati na našoj web stranici ili zatražiti u našoj prodaji i servisu.

Za proizvode koje kupci ne podignu, Pc-automati odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana Pc-automati zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Pc-automata.

Pc-automati uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se s potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u Pc-automatima.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

– transportom nakon isporuke

– nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem

– neprimjerenom radnom okolinom

– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)

– zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)

– ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)

– ukoliko Pc-automati utvrdi da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti (overclockanje).

– ako su vršene izmjene na artiklu (npr. stavljane su zamjenske komponente te je proizvod promijenio izgled)

– neovlaštena osoba ugrađuje ili montira komponente

– uz komponente ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku s obzirom na to da su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene osobe

– spajanjem tablet računala na USB HUB bez zasebnog napajanja (navedeno dovodi do izgaranja USB sučelja tableta)

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ JAMSTVENI LIST DOBIVEN UZ KUPLJENU ROBU. UZ PROIZVOD PREDAN NA REKLAMACIJU POTREBAN JE RAČUN.

Popis ovlaštenih servisa

Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku i ovlaštenom servisu za isti.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova 

U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

Trajanje ugovora

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

Potvrda prethodne obavijesti

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest

Rješavanje sporova

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

Uživajte u kupnji iz udobnosti vašeg doma,

Pc-automati