PC-automati

Reklamacija

Proizvod koji ste naručili nije ispravan?

Ako je Vaš proizvod potrebno reklamirati ili mu je potreban popravak slijedite postupke na dokumentaciji ovlaštenog servisa koju ste dobili uz kupljeni proizvod. Ukoliko se kvar dogodio unutar jamstvenog roka možete kontaktirati ovlašteni servis.

U slučaju da nailazite na probleme prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisa ili praćenja postupaka na dokumentaciji ovlaštenog servisa možete se obratiti nama za pomoć.

Tel: 049/370 770; Fax: 049/370 771
E-mail: pcautomati@hotmail.com